Washington            21
   Michigan (U 55.5)         34     0.5027