Washington            21
   Michigan (-4.5)          34     0.7041